Tổng quan

Giới thiệu Duolingo English Test

Chuẩn bị cho Duolingo English Test

Yêu cầu và Quy định của Duolingo English Test

Thực hiện Duolingo English Test

Diễn giải kết quả Duolingo English Test của bạn

Hiệu lực của bài thi

Xem tất cả 7 bài viết

Gửi Kết quả của bạn

Xem tất cả 8 bài viết

Thanh toán

Quyền riêng tư

Tìm hiểu thêm