Làm thế nào để tôi có thể xóa tài khoản và dữ liệu của mình?

Nếu bạn muốn xóa tài khoản và thông tin cá nhân, vui lòng truy cập trang này và chọn "Xóa Dữ Liệu Cá Nhân.”

Sau đó chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email đến địa chỉ đã lưu trên thông tin tài khoản của bạn để xác nhận yêu cầu xóa. Bạn cần phải nhấn vào đường dẫn trong email để xác nhận bạn muốn xóa tài khoản của mình. Khi bạn nhấn vào đường dẫn xác nhận, bạn sẽ không thể đăng nhập nữa.

Sau đó sẽ có giai đoạn ân hạn trong vòng 7 ngày, cho phép bạn có thể hủy quy trình xóa bằng cách nhấn đường dẫn hủy yêu cầu có trong email. Điều này sẽ tái kích hoạt tài khoản để bạn có thể đăng nhập lại. Sau khi giai đoạn ân hạn trong vòng 7 ngày kết thúc, tài khoản của bạn sẽ bị xóa và bạn không thể hoàn tác. Sau khi đã xóa xong, bạn sẽ nhận được một email xác nhận khác.

Vui lòng lưu ý rằng dữ liệu cho Duolingo English Test không thể bị xóa ngay lập tức nếu bạn đã hoàn thành một bài thi trước đó. Chúng tôi sẽ lưu dữ liệu của bạn trong năm năm tính từ ngày bạn hoàn thành bài thi vì những lý do bảo mật và cải tiến bài thi.

Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư (bằng tiếng Anh) của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích