Dữ liệu cá nhân của tôi được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một số mục đích, bao gồm chứng thực danh tính, xác minh và bảo mật bài thi và thử nghiệm cải tiến nhằm mục đích đảm bảo cho bài thi đáng tin cậy và chính xác.

Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư (bằng tiếng Anh) của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích