Những trường học và tổ chức nào chấp nhận Duolingo English Test?

Duolingo hợp tác với các tổ chức trên khắp thế giới, bao gồm hàng trăm trường đại học và trường trung học chấp nhận Duolingo English Test là một phần trong quá trình xét tuyển. Để xem danh sách đầy đủ các đối tác của chúng tôi và cách họ sử dụng Duolingo English Test, vui lòng truy cập trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích