Tại sao tôi cần chụp ảnh bản thân và ảnh giấy tờ tùy thân của mình?

Chúng tôi sử dụng hình ảnh và giấy tờ tùy thân để xác thực danh tính của bạn. Hầu hết các kỳ thi chuẩn hóa đều có yêu cầu xác minh danh tính tương tự. 

Hãy đảm bảo rằng ảnh chụp giấy tờ tùy thân của bạn rõ ràng, khuôn mặt và tên của bạn cũng dễ nhìn và dễ đọc. Duolingo có thể sẽ không chứng nhận kết quả Duolingo English Test của bạn nếu bạn không cung cấp được ảnh chụp giấy tờ tùy thân rõ ràng của mình.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích