Quốc gia hoặc loại giấy tờ tùy thân của tôi không có trong danh sách. Tôi nên làm gì?

Chúng tôi đang cố gắng để việc sử dụng Duolingo English Test thuận tiện hơn tại càng nhiều quốc gia càng tốt. Nếu quốc gia hoặc loại giấy tờ tùy thân của bạn không có trong danh sách trỏ xuống, vui lòng liên hệ Hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích