Mất bao lâu tôi sẽ nhận được kết quả của mình?

Bạn sẽ nhận được kết quả Duolingo English Test của bạn trong vòng 48 tiếng sau khi hoàn thành bài thi.

Bài viết này có hữu ích không?
5 trên 6 thấy hữu ích