Tôi nhận được một email nói rằng kết quả bài thi của tôi không được chứng nhận. Chuyện gì đã xảy ra?

Nếu bạn bị nghi ngờ đã vi phạm bất kỳ quy định nào của Duolingo English Test, Duolingo có quyền không chứng nhận kết quả bài thi của bạn. Trong trường hợp này, vui lòng xem lại quy định về bài thi trước khi làm bài.

Chúng tôi cũng có khả năng không thể chứng nhận kết quả bài thi của bạn do lỗi kỹ thuật đã xảy ra trong quá trình làm bài hoặc sau khi tải bài thi. Trong trường hợp này, vui lòng đảm bảo rằng bạn có kết nối internet ổn định và đang sử dụng phiên bản cập nhật mới nhất của một trong những trình duyệt được hỗ trợ trước khi làm bài thi. Nếu vấn đề vẫn xảy ra, vui lòng liên hệ hỗ trợ để cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 1 thấy hữu ích