Làm cách nào để gửi kết quả Duolingo tới tổ chức?

Sau khi nhận kết quả thi đã được chứng nhận, bạn có thể gửi kết quả tới các tổ chức theo các bước sau:

  • Đăng nhập vào englishtest.duolingo.com bằng địa chỉ email làm bài thi.
  • Kéo xuống kết quả đã được chứng nhận và ấn nút "GỬI KẾT QUẢ".
  • Nhập tên tổ chức để tìm, chọn các lựa chọn của bạn bằng cách tích vào ô.
  • Đừng quên nhập nếu tổ chức có sử dụng Mã số Ứng tuyển!
  • Ấn "Gửi".

Bạn có thể chọn tối đa 40 tổ chức. Nếu bạn chọn ít hơn 40 tổ chức, bạn có thể gửi thêm sau.

Nếu bạn cần gửi kết quả cho nhiều hơn 40 tổ chức, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ. Vui lòng lưu ý chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận việc bạn đang ứng tuyển tới tất cả các tổ chức mà bạn muốn gửi kết quả tới. Việc gửi kết quả Duolingo English Test cho một tổ chức chưa đủ để đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của tổ chức. Bạn cần phải chính thức ứng tuyển vào tổ chức.

send_results.gif

Bài viết này có hữu ích không?
35 trên 46 thấy hữu ích