Làm thế nào để tôi có thể gửi kết quả Duolingo English Test của mình đến các tổ chức?

Sau khi bạn nhận được kết quả bài thi được chứng nhận, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản, nhấn chọn "Gửi kết quả" bên cạnh kết quả bài thi và chọn những tổ chức bạn muốn gửi kết quả của mình. Bạn cũng có thể gửi kết quả tới bao nhiêu tổ chức tùy thích và có thể bổ sung thêm sau đó.

Bài viết này có hữu ích không?
5 trên 5 thấy hữu ích