Duolingo English Test là gì?

Duolingo English Test là một bài đánh giá trình độ Tiếng Anh hiện đại dành cho các sinh viên quốc tế và cho các tổ chức ngày nay. Bài thi có sẵn trực tuyến, tùy theo yêu cầu. Bạn không cần hẹn trước hay di chuyển tới trung tâm khảo thí - bạn có thể làm bài thi từ nhà mình qua máy tính và webcam.  

Bài thi được tiến hành dựa trên công nghệ tùy ứng của máy tính, nghĩa là độ khó của các câu hỏi sẽ điều chỉnh để phù hợp với mỗi thí sinh. Bài thi cũng tích hợp phần phỏng vấn video và viết mẫu, những phần này sẽ được gửi cùng với điểm số tới tổ chức khi bạn gửi kết quả của mình.

Toàn bộ bài thi sẽ kéo dài khoảng 45 phút. Kết quả sẽ được chứng nhận trong vòng 48 tiếng, và bạn có thể chia sẻ với số tổ chức không giới hạn.

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 4 thấy hữu ích