Các tổ chức sử dụng Duolingo English Test thế nào?

Các tổ chức đối tác sử dụng Duolingo English Test cho nhiều mục đích. Nói chung, xin vui lòng liên hệ với các tổ chức cụ thể nếu bạn có câu hỏi về việc họ chấp nhận Duolingo English Test như thế nào.

Đối với các tổ chức đào tạo sau đại học, chúng tôi sẽ cung cấp đường dẫn đến trang Tuyển sinh của đơn vị và lưu ý liệu Duolingo English Test đáp ứng yêu cầu trình độ Anh ngữ của họ. Vui lòng xem danh sách đối tác của chúng tôi để biết thông tin chi tiết.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích