Duolingo English Test kéo dài trong bao lâu?

Mất 45 phút để hoàn thành Duolingo English Test.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích