Duolingo English Test có các dạng câu hỏi nào?

Một phần đề thi của Duolingo English Test bao gồm một loạt các bài tập nói, đọc, viết và nghe. Chúng tôi sẽ chấm điểm phần thi này.

Phần thứ hai của bài thi, không được chấm điểm bao gồm một bài viết và một cuộc phỏng vấn qua video. Trong mỗi phần, thí sinh sẽ trả lời cho một trong hai yêu cầu được đưa ra.

Để có cái nhìn tổng quan, hãy đăng nhập và làm một Bài Thi Thử.

Bài viết này có hữu ích không?
10 trên 10 thấy hữu ích