Duolingo English Test có các mẫu câu hỏi nào?

Phần thi của Duolingo English Test bao gồm một loạt các bài tập nói, đọc, viết và nghe. Sau bài thi, cũng sẽ có một phần phỏng vấn để bạn trả lời một số yêu cầu trong 30 tới 90 giây.

Để hình dung sơ bộ về bài thi, hãy đăng nhập và làm một Bài Thi Thử.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích