Tôi có thể chuấn bị cho Duolingo English Test như thế nào?

Duolingo English Test là một phương thức đánh giá và đo đạc khả năng sử dụng ngôn ngữ đời thực. Chúng tôi không khuyến nghị bất kỳ phương pháp cụ thể nào để chuẩn bị, nhưng nâng cao mức độ thành thạo nói chung trong các kỹ năng đọc, nghe, nói và viết sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho bài thi.

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 4 thấy hữu ích