Tôi có thể làm Duolingo English Test trên những trình duyệt nào?

Bạn có thể làm Duolingo English Test trên phiên bản mới nhất của một trong những trình duyệt sau:

Tại Trung Quốc, chúng tôi cũng hỗ trợ trình duyệt 360QQ.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên làm Bài Thi Thử để xác nhận bạn có thể hoàn thành bài thi trên máy tính và trình duyệt của mình.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích