Tôi có thể ghi chú trong quá trình làm bài thi không?

Không. Nếu bạn viết hoặc ghi chú trong khi đang làm Duolingo English Test, kết quả thi của bạn sẽ không được chứng nhận và bạn sẽ bị cấm, không được tham gia bài thi lại lần nữa.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích