Hậu quả của việc vi phạm quy định thi của Duolingo English Test là gì?

Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Duolingo English Test, Duolingo có quyền không chứng nhận kết quả thi của bạn, hoặc vô hiệu hóa bất kỳ kết quả thi đã được chứng nhận trước đó, mà không cần hoàn tiền. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm, người làm bài thi có thể bị cấm vĩnh viễn không được thực hiện Duolingo English Test nữa.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích