Tại sao tôi cần bật webcam trước khi làm bài thi?

Chúng tôi yêu cầu bạn bật webcam trong khi làm bài thi để giám thị của chúng tôi có thể xem xét video phần thi của bạn. Bạn cũng cần có webcam để hoàn thành phần thi phỏng vấn video trong Duolingo English Test, phần thi này cũng sẽ được gửi tới các tổ chức cùng với điểm thành thạo của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích