Làm thế nào để tôi có thể so sánh điểm Duolingo English Test của tôi với điểm bài thi TOEFL hoặc IELTS?

Để so sánh kết quả điểm thi Duolingo English Test với điểm thi TOEFL và IELTS, vui lòng truy cập trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 3 thấy hữu ích