Tôi nhận được một email nói rằng không thể chứng thực danh tính của tôi. Chuyện gì đã xảy ra?

Có khả năng chúng tôi không thể chứng thực danh tính của bạn vì bạn đã nộp ảnh của bạn hoặc ảnh giấy tờ tùy thân không rõ, hoặc vì tên và thông tin cá nhân bạn đã nộp không trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân. Vui lòng xem trang này nếu lý do bạn nhận được liên quan đến giấy tờ tùy thân của bạn.

Để nhận được kết quả bài thi, bạn phải nộp lại một ảnh mới và ảnh giấy tờ tùy thân trong vòng 14 ngày tính từ khi bạn nhận được thông báo. Bạn có thể nộp qua email chúng tôi đã gửi cho bạn hoặc đăng nhập vào website và nhấn “Nộp lại giấy tờ tùy thân” bên cạnh mục bài thi thích hợp.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích