Chi phí để gửi kết quả Duolingo English Test của tôi đến các tổ chức là bao nhiêu?

Bạn không mất phí. Bạn được miễn phí khi gửi kết quả của bạn đến các tổ chức, không giới hạn số lượng.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích