Một ID Hồ Sơ là gì?

Các trường đại học thường yêu cầu một ID Hồ Sơ để liên kết kết quả thi của bạn với đơn xin nhập học của bạn. Tùy thuộc vào trường đại học mà bạn chọn gửi kết quả tới, chúng tôi sẽ yêu cầu ID Hồ Sơ tương ứng.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích