Tại sao lại có thông báo rằng tôi đã gửi kết quả Duolingo English Test của mình tới một tổ chức dù tôi mới chỉ nhận kết quả?

Nếu một tổ chức trả tiền cho bài thi của bạn, họ sẽ nhận được kết quả của bạn ngay khi kết quả đó được chứng nhận. Nếu bài thi của bạn rơi vào trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cần sự đồng ý của bạn về việc sử dụng phiếu giảm giá từ tổ chức đó trước khi bạn làm bài thi.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích