Tại sao giấy tờ tùy thân của tôi bị từ chối?

Giấy tờ tùy thân của bạn có thể bị từ chối vì nhiều lý do. Vui lòng đảm bảo giấy tờ tùy thân của bạn nằm trong danh sách các loại giấy tờ tùy thân được chúng tôi chấp nhận và bạn đã chụp ảnh từ giấy tờ gốc, không phải chụp lại từ một bản sao hoặc từ một ảnh khác của giấy tờ tùy thân (không chấp nhận ảnh chụp màn hình điện thoại). Thêm vào đó, vui lòng đảm bảo rằng ảnh chụp giấy tờ tùy thân của bạn rõ ràng và hợp pháp, không có bất kỳ thông tin nào bị cắt.

Dưới đây là một số ví dụ về các ảnh chụp giấy tờ tùy thân được và không được chấp nhận:

   

Giấy tờ tùy thân được chấp nhận

Không chấp nhận: Ảnh bị mờ

   

Không chấp nhận: Tên bị khuất

Không chấp nhận: Ảnh bị cắt

   

Không chấp nhận: Phóng lên bị mờ

Không chấp nhận: Chụp lại bản sao giấy tờ

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 3 thấy hữu ích