Lệ phí thi Duolingo English Test là bao nhiêu?

Lệ phí thi Duolingo English Test là 49 đô-la Mỹ.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích