Tôi có thể làm Duolingo English Test khi nào và ở đâu?

Bạn có thể làm Duolingo English Test vào bất cứ lúc nào ở bất kỳ đâu, miễn là bạn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuậtmôi trường làm bài thi cần thiết.

Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 5 thấy hữu ích