Làm thế nào để tôi thanh toán Duolingo English Test?

Bạn thanh toán lệ phí Duolingo English Test trước khi thực hiện bài thi. Chúng tôi chấp nhận hầu hết các loại thẻ tín dụng và ở Trung Quốc, chúng tôi chấp nhận Alipay.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích