Tôi có thể thực hiện Duolingo English Test trong bao lâu sau khi đã thanh toán lệ phí?

Bạn có 90 ngày để làm bài thi tính từ ngày bạn thực hiện thanh toán.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích