Làm thế nào để biết các tổ chức cụ thể chấp nhận mức điểm nào?

Nhiều tổ chức sẽ công bố yêu cầu mức độ thành thạo tiếng Anh trên trang web của họ, nhưng cách tốt nhất để biết một tổ chức chấp nhận mức điểm bài thi Duolingo English Test nào là gửi email và trực tiếp hỏi văn phòng tuyển sinh.

Vui lòng lưu ý rằng một số trang của các tổ chức chưa được cập nhật từ khi phiên bản mới của bài thi Duolingo English Test được ra mắt ngày 15 tháng Bảy, 2019.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích